Andet

Stødov September 2016:

Træfældningen bliver gennemført i løbet af vinteren 16-17.

Vi har forlænget fristen for tilmelding til 23/10 så det er stadigvæk muligt at komme med i denne omgang fældning.

I øjeblikket er der tilmeldt mellem 50-150 træer, se priser mv. længere nede på siden.

Stødov Maj 2016

Til Grundejerne:

Der blev på generalforsamlingen fremsat ønske om en ny træfældningsrunde, og bestyrelsen har derfor indhentet tilbud fra CM Skovservice på arbejdet.

TILMELDING: Til Jens Aage på mail eller telefon

Hvis der er tilstrækkelig tilmelding (totalt min. 50 træer) får alle besked i september 2016 om hvilken pris fældningen vil koste.

Grundejerforeningen opkræver den enkelte grundejer for antal fældede træer mv. jf. priser nedenfor.

Specialfældning på særskilt tilbud og stubfræsning, aftales og afregnes direkte med CM Skovservice.

Skovning og fjernelse af træer på sommerhusgrunde:

CM kommer med fældeudkørermaskine som er 3 meter bred og kræver en frihøjde på 4,5 meter, og de skover og læsser i en arbejdsgang, på denne måde er det minimalt hvad der bliver af oprydning bagefter (små grene).

Den enkelte grundejer skal sørge for at det træ som skal fældes er mærket sådan der ikke kan opstå tvivl om hvilke der skal væk, vi leverer orange spraymaling til formålet.

 Tilbuddet er delt op i flere dele – så har vi samlet min. 50 træer kan arbejdet sættes i gang:

 Tilbud 1:

Totalt min. 50 træer: Skovning og fjernelse 200 kr./træ, vil grundejeren selv have træet skal der tillægges 75 kr./træ.

 Tilbud 2:

Totalt mellem 50 – 150 træer: Skovning og fjernelse 162,50 kr./træ, vil grundejeren selv have træet skal der tillægges 75 kr./træ.

 Tilbud 3:

Totalt mellem 150 – 250 træer: Skovning og fjernelse 137,50 kr./træ, vil grundejeren selv have træet skal der tillægges 75 kr./træ.

Kommer vi over 300 træer udløser det en rabat på 5%

Hvis der ønskes at CM skal rydde helt op, det vil sige fjerne de små grene som falder af når CM skover, kan vi også dette i år mod en merpris på 43,75 kr./træ.

Som noget nyt tilbyder CM at jævne spor efter skovmaskinen og så efter med græsfrø.

De første 15 meter koster 1.718,75 kr.

De næste 10 meter koster 1.100,00 kr.

Prisen er for spor på græs, andet underlag ring for pris.

Store træer og træer som CM ikke kan tage med maskinen er ikke med i tilbuddet, særskilt tilbud kan gives.

Stubfræsning: Der vil blive afregnet efter tidsforbrug.

Alle nævnte priser er inklusive 25 % moms.

CM Skov Service har ikke erstatningspligt overfor evt. spor på de enkelte grunde, og de kører selvfølgelig ikke hvis det regner meget eller på anden måde er ustadigt vejr.

Træet vil blive skovet inden foråret 2017 og hvis vejret tillader det i vinter 2016-2017, hvis der er tilslutning nok.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Stødov Bakkers Grundejerforening og Vandforsyning amba