Andet

Stødov november 2016:

Renoveringen af pumpestationen går som planlagt og er nu snart færdig.

Der har ikke været gener eller afbrydelser for forbrugerne.

Stødov September 2016:

Renoveringen af pumpestationen  er nu i fuld gang og forventes at være færdig i begyndelsen af oktober.

I tilfælde af afbrydelser i vandforsyningen bliver der givet besked til de enkelte grundejere.

Stødov, marts 2016.

Kære grundejer i Stødov Bakker,

Orientering om renovering af Helgenæs Pumpestation.

I december 2015 udsendte vi, sammen med vandaflæsningen, en orientering om at Helgenæs Pumpestation, der leverer vores vand, skal renoveres.

Helgenæs Pumpestations bestyrelse har godkendt det endelige tilbud fra ingeniørfirmaet, der skal udføre opgaven, og Syddjurs Kommune har også gennemgået og godkendt anlægsarbejdet.Arbejdet starter omkring 1. april 2016, og hele projektet forventes færdig senest 1. august 2016.

I perioden kan der forekomme enkelte mindre afbrydelser i vandforsyningen, men der vil blive udsendt besked til grundejerne i hvilken periode eventuelle afbrydelser i vandforsyningen kan forekomme. Via www.stodovbakker.dk, mail og opslag i opslagstavlerne.

Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt endelig bestyrelsen.

Stødov, december 2015

Kære grundejer i Stødov Bakker,

Helgenæs Pumpestation (HP) der leverer vores vand skal renoveres. Projektet blev omtalt på den seneste generalforsamling den 30. april 2015, og der har efterfølgende været arbejdet med teknisk gennemgang af projektet og økonomien.

Baggrund for renoveringen:
HP er blevet pålagt af Syddjurs Kommune at foretage renoveringen, da der er forhold på HP der ikke lever op til myndighedernes krav.
I forbindelse med renoveringen bliver der også lavet en opdatering af teknikken på Pumpestationen, som betyder at forsyningssikkerheden bliver større, og det bliver muligt at overvåge både vandboringen og det løbende forbrug.

Det vil efter renoveringen være sådan, at sker der et nedbrud på pumpestationen, vil der tilgå en alarm til vandværkspasseren, som så kan reagere hurtigt og få udbedret fejlen.

Teknisk gennemførelse:
I løbet af december indhentes der endelige tilbud fra de leverandører der skal foretage renoveringen, og bestyrelsen i HP vil i januar 2016 vælge hvem der skal lave arbejdet.
Der indhentes tilbud fra lokale håndværkere og kontroltilbud fra det ingeniørfirma, der styrer projektet.
Arbejdet forventes igangsat i løbet af de første måneder af 2016.

Der vil og kan forekomme mindre afbrydelser i vandforsyningen, men der vil blive udsendt besked til grundejerne med dato og ca. tidspunkt for afbrydelsen.

Økonomi:
Hele projektet koster 1,3 mio. kr., hvoraf HP har opsparet ca. 1 mio. kr.
Pumpestationens bestyrelse har pålagt de 3 tilsluttede vandforsyninger (Gl. Kirkebjerg Vandværk, Stødov-Fejrup Vandværk og Stødov Bakkers Vandforsyning) hver at indbetale hvad der svarer til kr. 1.500 pr. forbruger.

I forbindelse med en sådan ekstraordinær investering i vandforsyningen har foreningen hjemmel i Vandforsyningsloven til at opkræve et ekstraordinært bidrag fra forbrugerne, men bestyrelsen i Stødov Bakker har besluttet at bruge vores opsparede midler til dette, således at der ikke skal opkræves et ekstraordinært beløb fra vores forbrugere.

Vi vil via mail og brev orientere om status på renoveringen.

Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt os endelig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Stødov Bakkers Grundejerforening & Vandforsyning