Ordensreglement

Beboerne i dette fritidshusområde ønsker fred og ro. Derfor skal der udvises gensidig hensynsfuldhed!

Vi henstiller derfor til både grundejere og gæster at overholde nedenstående retningslinjer:

Motorkøretøjer

Bil- motorcykel og knallertkørsel må højst finde sted med 20 km/timen og kun på anlagte køreveje.

Fodgængere

Skal benytte de officielle veje og ikke krydse grundstykkerne. Afmærkning skal respekteres.

Hunde og katte

Skal føres i snor og må ikke strejfe omkring på andres grunde.

Bær og blomster

Må ikke hentes på private parceller.

Pas på brandfaren

Udvis altid den største påpasselighed, ved enhver omgang med åben ild i og ved husene – se siden vedr. afbrænding af haveaffald.

Skovbevoksning og græsarealer er i tørre perioder uhyre brandfarlige.

Der er opsat branddaskere i området – vær orienteret om hvor, se kortet højere oppe i menuen. En skovl/spade kan også bruges.

Hvis en brand er ude af kontrol, ring da 112 og meddel, hvor det brænder. Beboerne i området alarmeres med vedvarende tuden i bilhornet.