Afbrænding af haveaffald

Enhver form for afbrænding i det frie rum medfører betydelig risiko for brand­spredning og brandskade. Herunder derfor nogle gode råd vedr. afbrænding af haveaffald for at undgå brandfare.

Inden du går i gang

Undersøg om der er udstedt forbud mod haveafbrænding i Syddjurs Kommune på grund af tørke eller andet.

  • Tænk på dine naboer:

Er de hjemme?

Har de gæster?

Har de vasketøj til tørre?

  • Tænk på at vådt haveaffald udvikler megen røg og sod!
  • Tænk på vindretningen, vindstille er bedst.
  • Husk slukningsmateriel, vandslange kan anbefales.

Hvad og hvor meget må brændes.

Som haveaffald regnes; affald, kvas og lignende fra have eller husholdning.

(Der findes en lov fra industriministeriet vedr. afbrænding, bekendtgørelse nr. 900 af 7/12 1999)

Vis hensyn

Der er tre hensyn der altid skal respekteres:

At afbrænding ikke medfører nogen risiko for brandspredning.

At sodpartikler og røg ikke er til gene for naboer og andre.

At røgen ikke er til væsentlig ulempe for trafikken.

Hold afstand.

Der skal holdes visse mindste afstande til bygninger og naturarealer og lignende. Følgende regler skal iagttages ved afbrænding af almindeligt haveaffald (herunder altså ikke Skt. Hans bål og lignende):

–                           mindst 10 m til bygninger med hårdt tag

–                           mindst 30 m til naturarealer, stakke eller oplag af træ el. lign.

Hold øje med bålet.

Afbrænding skal fortages under tilsyn af en voksen person. Tilsynet skal vedvare indtil ild og gløder er slukket.

Efter afbrænding

Sluk effektivt så gløder ikke får bålet til at blusse op. Vær opmærksom på at moseagtig jord kan indeholde gløder og derfor kræver omhyggelig efterslukning.

Hvis det går galt

Alarmer hurtigst muligt brandvæsenet, ring 112 og meddel:

–                           hvad der brænder

–                           navn og nøjagtig adresse

–                           telefonnummer der ringes fra.

Yderligere oplysninger

Kan fås fra folder udgivet af Dansk Brandteknisk Institut, dift@dift.dk, www. brandteknisk-institut.dk.

 

Branddaskere

En branddasker er et slukningsredskab som består af et ca. 2 m langt skaft med et metalhoved, som er fremstillet af en række lameller. Lamellerne overlapper hinanden og danner derved en vi fte. Skaftet er ofte fremstillet af træ og bør være rødmalet. Lamellerne er ofte fremstillet af hærdet fjederstål der tåler hård og vedvarende brug. Branddaskerens hoved er normalt rustbeskyttet af en tynd film af olie eller voks.

Branddaskeren kan anvendes til slukning af brand I græs, halm, lyng mv.

 

 Branddasker1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slukningseffekten ved en branddasker er kvælning af branden ved at branddaskerens vifteformede hoved hindrer det brændende materiale i at få tilført luft (ilt).

Man må ikke slå med branddaskeren da man derved risikerer opblussen og spredning af branden.

 

Branddasker2

 

 
Sådan bruges branddaskeren: Se instruktionsvideo